Par ISCM festivāla Pasaules mūzikas dienas 2018 apmeklējumu Pekinā, Ķīnā

May 30, 2018

No 2018. gada 19. līdz 26. maijam Ķīnas galvaspilsētā Pekinā notika ISCM (Starptautiskās laikmetīgās mūzikas asociācijas) festivāls Pasaules jaunās mūzikas dienas 2018.

Kā Latvijas ISCM sekcijas pirmā delegāte apmeklēju visas Ģenerālās asamblejas sēdes, kuras norisinājās katru dienu. Piedalījos konferencēs, prezentācijās, formālās un neformālās sarunās, prezentēju jaunos latviešu klasiskās mūzikas tvartus. Turpināju iepazīties ar organizācijas struktūru, komunikācijas formām un aktīvi iesaistījos diskusijās ISCM aktuālajos jautājumos. Ģenerālajā asamblejā kopā piedalījās 47 valstu pārstāvji, balsoja par svarīgām organizatoriskām pārmaiņām, kopējo organizācijas attīstību, kā arī izvērtēja valstu prezentācijas nākamajiem ISCM festivāliem. Tika ievēlēti divi jauni valdes locekļi.

Festivāla organizētāji no sešiem Latvijas ISCM sekcijas iesūtītajiem darbiem izvēlējās Andra Dzenīša skaņdarbu stīgu kvartetam Trataka. Point Noir, kuru atskaņoja pazīstamais amerikāņu stīgu kvartets Mivos. Šis bija viens no festivāla izcilākajiem un
profesionāli augstvērtīgākajiem koncertiem, jo visi atlasīties skaņdarbi bija spilgti un muzikāli spēcīgi, kā arī atskaņotājmākslinieki bija rūpīgi iestudējuši izvēlēto programmu. Andris Dzenītis kā komponists tika iepazīstināts ar dažādu izdevniecību un producentu apvienību pārstāvjiem, kā arī prezentēja savas mūzikas albumus.

Par katru koncertu veidoju īsu aprakstu, lai vislabākajā veidā varētu atsaukties par muzikālajām aktivitātēm Radio Klasika intervijā, kas notiks nedēļā no 4.līdz 8.jūnijam. Top neliels raksts žurnālam Mūzikas saule par festivāla norisi un mākslinieciskajām tendencēm. Pasaules mūzikas apritē ISCM WMD ir ļoti nozīmīgs un valstiski svarīgs notikums. Daudzas valstis tika pārstāvētas ar diviem delegātiem, turklāt komponisti visbiežāk bija klātesoši savu darbu atskaņojumos. Latvijas kontekstā ir vēl daudz darāmā, lai
mēs paši apzinātos šāda festivāla nozīmību un pēc iespējas aktīvi iesaistītos dažādās norisēs. Latvijas ISCM sekcija šoreiz var lepoties ar spilgti izraudzītu mūziku festivālam un daudziem jauniem kontaktiem, kas iegūti festivāla laikā.

Pasaules mūzikas dienas 2019 organizēs mūsu kaimiņi igauņi, ar kuriem iesāktas sarunas par sadarbību informācijas apmaiņai.
Annas Veismanes braucienu atbalstījis VKKF un Latvijas Komponistu savienība.

ISCM Latvijas sekcijas vadītāja Anna Veismane 2018.gada 28.maijā