ISCM festivāls WMD 2019 Tallinā, Call for Scores

Jun 19, 2018

Izsludināts konkurss ISCM festivālam Pasaules Mūzikas dienas 2019

ISCM Igaunijas sekcija ir izziņojusi konkursu partitūru atlasei ISCM festivālam Pasaules Mūzikas dienas 2019,  kas notiks no 2. līdz 10. maijam Tallinā.
Partitūru iesūtīšanas termiņš Latvijas atlasei ir 2018. gada 31. JŪLIJS

Partitūras (kopā ar skaņdarba ierakstu) iesūtāmas elektroniskā formātā uz adresi  iscm.latvia@gmail.com
(apjomīgu failu gadījumā lūgums izmantot http://failiem.lv,  https://www.wetransfer.com vai līdzīgas platformas)

Plašāk par konkursa nolikumu un kategorijām, kādās iespējams iesūtīt kompozīcijas uzzināms:
https://worldmusicdays2019.ee/#categories 
https://worldmusicdays2019.ee/#cfw

Katrs komponists nacionālajai atlasei var pieteikt ne vairāk kā trīs kompozīcijas un ne vairāk kā vienu skaņdarbu vienā kategorijā.

Komponisti, kuri nav LKS biedri, var piedalīties konkursā, samaksājot dalības maksu – 15 EUR 

ISCM Latvijas sekcijas vadītāja
Anna Veismane