Latvijas pārstāvji piedalās Eiropas mūzikas padomes ikgadējā forumā

Jun 20, 2018

Latvijas pārstāvji piedalās Eiropas mūzikas padomes ikgadējā forumā

No 2018. gada 7. līdz 10. jūnijam vairāk kā 100 pārstāvji no 20 Eiropas valstīm tikās 8-tajā Eiropas Mūzikas forumā Oslo, Norvēģijā. Forumu organizēja Eiropas Mūzikas padome, kuras aktīvs biedrs ir arī Latvijas Nacionālā mūzikas padome (LNMP). LNMP dibinātājs ir Latvijas Komponistu savienība, un šobrīd tā pārstāv 18 mūzikas nozares nevalstiskās
organizācijas.

Šī gada foruma moto bija “Lūkoties pagātnē – lūkoties nākotnē (“Looking Back – Looking Forward”). Ņemot vērā oficiālo Eiropas Savienības marķējumu par 2018-to kā Eiropas Kultūras mantojuma gadu, foruma tematiskajā uzstādījumā tika jautāts – kādu nākotni sagaida Eiropas mūzika, kurai ir ļoti dziļas vēturiskās saknes.

Viena no konferences sesijām par mutvārdu kultūras mantojumu parādīja, ka tradicionālā mūzika visā Eiropā tiek saglabāta dzīvā veidā un tā tiek attīstīta tālāk ar jauniem pielāgojumiem, izmantojot elektronikas iespējas, koru aranžējumus, DJ adaptācijas un daudz ko citu. Tas arī bija saklausāms konferences noslēguma koncertā, kurā “SafeMUSE” (Neatkarīga bezpeļņas apvienība, kuras galvenais mērķis ir piedāvāt drošu vietu, kur palikt un strādāt vajātajiem māksliniekiem, kuri savu māksliniecisko izpausmju dēļ tiek vajāti savās mītnes zemēs) mākslinieks Hamid Sakhizada kopā ar slaveniem norvēģu mūziķiem Marthe Valle un Havard Lund pusstundu garā priekšnesumā apvienoja tradicionālo afgāņu un norvēģu mūziku. Šis priekšnesums bija kā audiāls realitātes atainojums dažkārt pārāk daudz uzsvērtajam apgalvojumam, ka “mūzika ir starptautiska valoda”.

Paneļdiskusija “Izteiksmes brīvība” apskatīja jautājumus par mūziķiem, kas savas mākslinieciskās darbības dēļ tiek vajāti savās mītnes zemēs. Diskutētāji piekrita, ka mēs vēlamies, lai visi varētu brīvi izteikties, vai mēs akceptējam teiktā saturu vai nē, jo mēs dzīvojam plurālā sabiedrībā.

Sesijā par mūzikas repertuāra nākotni tika apskatītas iedvesmojošas un arī pragmatiskas radio un koncertzāļu mākslinieciskā satura plānošanas stratēģijas. Tika diskutēts par “klasisko mūsdienu mūziku” un par to, kā pārvarēt šķēršļus, kas traucē jaunas mūzikas auditorijas piesaistē.

Ne tikai Eiropas, bet arī pasaules nākotne nav iedomājama bez izpratnes par vides jautājumiem. Tādēļ viens no paneļiem apskatīja tēmas, kā mūziķu darbība un mūzikas aktivitātes, piemēram, festivāli, var kļūt videi draudzīgāki. Tika sniegti praktiski risinājumi, kā arvien mobilākais mūzikas sektors, sākot no ceļojošajiem māksliniekiem līdz ceļojošām mūzikas mīļotāju grupām, var attīstīt “zaļo” pieeju savā ikdienas sadarbībā.

Papildus šiem vairāk kontekstuālajiem uzskatiem par mūzikas nākotni Eiropā, Eiropas mūzikas forumā notika arī kopīga sanāksme ar Eiropas teātra kongresu. Abu pasākumu dalībnieki tika iepazīstināti ar ES kultūras politiku, kas iekļauta jaunajā Eiropas Kultūras darba kārtības izdevumā. Viens no galvenajiem jautājumiem bija par programmas “Radošā Eiropa” turpināšanu no 2021. gada, iekļaujot tajā potenciālo programmu “Mūzika virza Eiropu” (Music moves Europe).

EMP un tās dalīborganizācijas turpmāk lielu uzmanību plāno pievērst dokumenta “Eiropas Mūzikas darba kārtība” ieviešanai, atspoguļojot dažādas tēmas un aplūkojot, kā šī programma praktiski var tikt īstenota vietējā – nacionālo valstu līmenī. Vairāki piemēri tika apspriesti EMF dalībnieku projekta prezentācijās.

Tradicionāli katra foruma uzņemošā valsts sagatavo arī savas muzikas dzīves daudzveidību raksturojošu mūzikas programmu. Šogad tajā piedalījās norvēģu metāla grupa “From the Vastland”, Norvēģijas meiteņu koris, zviedru sāmu dziedātāja Katarīna Baruka un folka, džeza un laikmetīgas mūzikas improvizatore Sāra Džeina Samere.

Nākamais Eiropas mūzikas Forums, kam sekos Pasaules mūzikas forums, notiks 2019. gadā no 27.septembra līdz 1. oktobrim Francijā, Parīzē. Pirms trim gadiem (2015. gadā) foruma uzņemošā valsts bija Latvija un Latvijas nacionālā mūzikas padome.

Forumam sekoja EMP ikgadējā sanāksme, kurā tika ievēlēts jauns valdes sastāvs. Tajā turpmāk darbosies Apvienotās Karalistes, Norvēģijas, Nīderlandes, Polijas, Francijas, Kipras un Ungārijas pārstāvji.

Dace Bluķe
Latvijas Nacionālās mūzikas padomes valdes locekle