Radošo personu atbalsta pasākumu programma

Nov 14, 2018

Radošo personu atbalsta pasākumu programma

Aicinām iesniegt pieteikumus Latvijas Radošo savienību padomes un Valsts Kultūrkapitāla fonda “Radošo personu atbalsta pasākumu programmā”.

Radošo personu atbalsta stipendiju veidi
1) radošā persona tās profesionālās darbības specifikas dēļ īslaicīgi nav saņēmusi turpmākai radošai darbībai nepieciešamos ienākumus
kritēriji:
–    radošā persona ir darbspējas vecumā (līdz 63 gadiem),
–    ienākumi pēdējos 3 mēnešos kopā nepārsniedz 967,50 eiro bruto (vienā  mēnesī nepārsniedz 75% (322,50 eiro) no minimālās mēnešalgas)
–    persona ir bijusi radoši aktīva pēdējo 3 gadu laikā.
Stipendijas apjoms:  430 eiro mēnesī līdz 6 mēnešiem. Maksimālā stipendijas summa ir 2580 eiro.

2) īslaicīgas pārejošas darba nespējas gadījumā
kritēriji:
–    radošā persona ir darbspējas vecumā (līdz 63 gadiem),
–    tai iestājusies pārejoša darbnespēja (ārsta izziņa),
–    neatkarīgi no ienākumu līmeņa
–    atbalsta pieprasīšanas un saņemšanas laikā neatrodas darba attiecībās vai citās līdzīga rakstura pastāvīgās nodarbinātības attiecībās.
Stipendijas apjoms – proporcionāli slimības dienu skaitam (līdz 10 dienām, maksimālais stipendijas apjoms 215 eiro)

3) pensionāriem sadzīves apstākļu nodrošināšanai (īslaicīgai daļējai ārstniecības izmaksu un komunālo maksājumu segšanai)
kritēriji:
–    personai ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi) vai tā saņem izdienas pensiju
–    neatkarīgi no ienākumu līmeņa
Stipendijas apjoms: 
430 eiro mēnesī līdz 3 mēnešiem.  Maksimālā stipendijas summa ir 1290 eiro.

Radošo personu statusa un profesionālo radošo organizāciju likums

Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas nolikums un veidlapas

KONSULTĀCIJAS:
E-pasts: atbalsts@makslinieki.lv
Tālr.: +371 26146487

Vairāk informācijas, kā arī lejuplādējami pielikumi atrodami ŠEIT