Arvīds Bomiks (1940)
muzikologs, kultūras darbinieks (RLB)
Mārtiņš Brauns (1951)
komponists
komponiste, pianiste, klavesīniste
Platons Buravickis (1989)
komponists
komponiste, muzikoloģe
Pēteris Butāns (1942)
komponists, diriģents
Baiba Jaunslaviete (1964)
muzikoloģe
Līga Celma (1978)
komponiste, kordiriģente
Matthias Dzubba
Godabiedrs
Pauls Dambis (1936)
komponists, profesors
Mārīte Dombrovska (19770
komponiste
Rihards Dubra (1964)
komponists
Edgars Raginskis
komponists, muzikologs
Maija Einfelde (1939)
komponiste, kompozīcijas pasniedzēja