Imants Kalniņš (1941)
Godabiedrs
komponists, pianists
Vineta Līce (1955)
komponiste, kompozīcijas pasniedzēja
Zigmars Liepiņš (1952)
komponists, pianists
muzikoloģe, pianiste
Jānis Lūsēns (1959)
komponists
Inese Lūsiņa (1958)
muzikoloģe
Jeļena Ļebedeva (1945)
muzikoloģe
Ilze Šarkovska-Liepiņa (1962)
muzikoloģe
Arturs Maskats (1957)
komponists
Ilze Medne (1976)
muzikoloģe
Selga Mence (1953)
komponiste, kompozīcijas pasniedzēja
Anita Mieze (1980)
komponiste
Valdis Muktupāvels (1958)
muzikologs, etnomuzikalogs, komponists