Viesturs Vītoliņš (1942)
muzikologs
Jeļena Voskresenska (1928)
muzikoloģe
Lolita Štarka-Vambute (1936)
komponiste, dziedātāja
Gunda Vaivode (1960)
muzikoloģe
Edvīns Zālītis (1955)
komponists, pianists
Ingrīda Zemzare (1952)
muzikoloģe
Imants Zemzaris (1951)
komponists, kompozīcijas pasniedzējs
Valdis Zilveris (1963)
komponists
Inga Žilinska (1981)
muzikoloģe, mūzikas žurnāliste
Inese Žune (1955)
muzikoloģe