Atbilde uz Valsts kontroles aicinājumu


Atsaucoties uz Valsts kontroles aicinājumu, LKS publicē sekojošu informāciju revīzijai „Kultūras ministrijas piešķirto dotāciju biedrībām un nodibinājumiem likumība, lietderība un efektivitāte”.

1) Vai Jūs esat informēti par to, ka Kultūras ministrija un Valsts Kultūrkapitāla fonds izsludina konkursus biedrībām, nodibinājumiem par finansējuma saņemšanu dažādu Kultūras projektu realizācijai? – Biedrība Latvijas Komponistu savienība ir informēta par minētajām konkursu iespējām.

2) Vai esat kādreiz pretendējuši uz Kultūras ministrijas vai Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējuma saņemšanu konkursu kārtībā? – Biedrība Latvijas Komponistu savienība regulāri piedalās LR Kultūras ministrijas un Valsts Kultūrkapitāla fonda izsludinātajos konkursos.

3) Ja esat saņēmuši finansējumu no Kultūras ministrijas vai Valsts Kultūrkapitāla fonda vai esat bijuši apmierināti ar dotācijas piešķiršanas un izlietojuma uzraudzības procesu? – Esam saņēmuši finansējumu gan no LR Kultūras ministrijas, gan Valsts Kultūrkapitāla fonda. Lai pilnvērtīgi un savlaicīgi plānotu biedrības darbu finansējuma piešķīrums būtu vēlams vismaz 6 – 12 mēnešus pirms gaidāmās aktivitātes. Bieži gadskārtējie konkursi tiek izsludināti un rezultāti paziņoti ļoti īsu laiku pirms plānotajām aktivitātēm. Piemēram, par kultūras NVO darbības atbalstu gada griezumā – tekošā gada pavasarī.

4) Vai Jūsuprāt finansējums netika piešķirts pamatotu iemeslu dēļ, ja konkursa kārtībā Jūsu virzītais projekts nesaņēma atbalstu no Kultūras ministrijas vai Valsts Kultūrkapitāla fonda? – Daļai LKS neatbalstīto projektu finansējums netika piešķirts pamatotu iemeslu dēļBieži finansējums tiek piešķirts samazinātā apjomā - 50 % vai pat līdz 25% apmērā no nepieciešamās summas, kas apgrūtina kvalitatīvu un veiksmīgu projekta ieviešanu.