Festivāls P A G A I D Ā M ATCELTS!

Meklējam citus datumus. Sekojiet informācijai…

Mūzikas jaunradīšana, tāpat mūzikas plūdums no atskaņotāja līdz klausītājam metaforiski pielīdzināms tam, kā elektriskais impulss pārvietojas pa vadiem. Augstvērtīgai mūzikai piemīt izcila vadītspēja, kas nodrošina enerģijas pārnesi. No skaņdarba uz skaņdarbu idejas un stāsti var ceļot – tas jo svarīgi – vismaz divos virzienos. Mēdz teikt, ka mūslaiku komponistiem mugurā nepārtraukti elpo pagātnes diženie meistari.

“Latvijas Jaunās mūzikas dienas” (LJMD) šogad aicina paskatīties uz šo pieņēmumu no citas puses – ‘laikmetīga mūzika’ nozīmē ne tikai mūzikas sasaisti ar savu laiku, tā ir arī bezgalīga mijiedarbe – vadu saslēgumi – starp skaņu celtnēm un skaņražu paaudzēm.
LJMD sniedz iespēju ieklausīties pavisam svaigos ideju impulsos, kurus mūzikā ved mūslaiku komponisti. Dažkārt tās būs refleksijas, brīvi vesti skaņrades maršruti, aglomerācijas ap skaņdarbiem, kas, lietojot līdzību ar festivāla centrālo – vadu konceptu –, ir blīvi savijušies enerģijas mezgli 20. gs. laikmetīgajā mūzikā.

Festivāla kodolu veido vairākas koncertprogrammas, kuru centrā ir maģistrālais darbs, kāds pasaules mūzikas šedevrs, kas mainījis mūzikas attīstības ceļus un spēcīgi ietekmējis citus komponistus. Šis darbs tiks atskaņots kopā ar latviešu komponistu jaundarbiem, kuri kontekstualizē, atsaucas, meditē par šī centrālā darba poētiskajiem un tehnoloģiskajiem aspektiem.

Lasīt vairāk..